Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Activitats ambientals

La FJS promou la sensibilització ambiental entre els usuaris dels nostres equipaments (terrenys d’acampada i Centres Escoltes) mitjançant diferents accions de comunicació, formació i foment del voluntariat:

 

  • Fem serveis als campaments: projecte per fomentar el voluntariat de les entitats d’educació en el lleure durant les seves acampades, en col·laboració amb els propietaris dels terrenys o amb els Parcs Naturals propers.
  • Informació i sensibilització ambiental als usuaris dels nostres equipaments, a través de plafons informatius sobre espais naturals, itineraris i consells, de fitxes als nostres equipaments sobre espais naturals i rutes de coneixement de l’entorn propers i articles i notícies relacionades amb medi natural d’interès per als caps i monitors.
  • Ambientalització dels equipaments: actuacions per a la minimització de l’impacte ambiental dels nostres equipaments (vàters secs, compostadors, depuradores naturals, aprofitament d’aigua pluvial, reutilització d’aigua, plaques solars, energia geotèrmica…).
  • Aula Natura Can Palós (Sant Boi de Llobregat):
    • Realització d’activitats escolars i familiars entorn els boscos mediterranis i l’agricultura de muntanya.
    • Creació de recursos divulgatius sobre els valors de la zona i informatius per als excursionistes.