Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Grup d’Antics Escoltes i Guies

Els Antics Escoltes i Guies són un grup de persones que han estat actives a l’escoltisme i el guiatge en algún moment de la seva vida com a nois i noies de les unitats, com a caps i responsables o com a pares i mares.

Són persones agraïdes a l’escoltisme i al guiatge per tot allò que els ha aportat, a les que els agrada trobar-se periòdicament per fomentar lligams d’amistat i reviure l’esperit escolta i guia.

També ajuden a que l’escoltisme i el guiatge continuï endavant al nostre país en el seu propòsit de formar ciutadans responsables i cristians compromesos.

Des del mes de febrer de l’any 2006 l’Associació d’Antics i Amics de MEG (ADAIA) es va constituir com a assemblea de col·laboradors de la Fundació Josep Sans, amb el nom d’Antics Escoltes i Guies.

Amb motiu d’aquest acord la Fundació Josep Sans assumeix activitats que fins ara duia a terme l’associació d’Antics Escoltes i Guies, impulsades per un equip de membres de la Junta Directiva. Aquestes activitats són tant de suport a MEG com de dinamització interna de les seves persones associades. Vols formar-ne part? Apunta’t al formulari!

Activitats

Publicacions