Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

La Fundació

La Fundació Escoltes i Guies, hereva de la Fundació Josep Sans, és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit català, que col·labora en l’educació d’infants i joves donant suport a moviments i institucions de joventut catalanes que emprin el mètode escolta i guia.

 

Està vinculada formalment a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), associació sense ànim de lucre que té la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.

 

Missió:

Donar suport a l’escoltisme i el guiatge a través de projectes educatius, socials i ambientals que fomenten una educació vivencial, activa, conscient i transformadora per infants, joves i adults.

 

Visió:

Treballar perquè la proposta educativa i de valors de l’escoltisme i el guiatge arribi a tota la societat i esdevingui un agent de transformació social.

 

 

La fundació s’estructura al voltant de 3 grans eixos:

Esquema Fundació

Espai de trobada:

Esdevenir un espai on continuar vinculat a l’escoltisme i el guiatge un cop es deixa de ser actiu a l’agrupament o a l’associació.

Serveis i projectes:

Prestar serveis i desenvolupar activitats i  projectes en suport a l’escoltisme i el guiatge.

Recursos i patrimoni:

Obtenir recursos, desenvolupar el mecenatge i gestionar el patrimoni en favor de l’escoltisme i el guiatge.