Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Josep Sans

 

Josep Sans i Coll (Barcelona, 1915 – 1968) va ser secretari de la Delegació Diocesana

d’Escoltisme de Barcelona, i de MSC – Minyons Escoltes. 

 

En representació de l’escoltisme català, va ser membre del Comitè de Coordinació de l’Escoltisme a Espanya i assistí a la XX Conferència Mundial Escolta, a ciutat de Mèxic.

 

Des de la Delegació Diocesana d’Escoltisme va organitzar els serveis de Secretaria, Relacions i Finançament, que serien l’embrió de l’actual oficina de serveis generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, per reforçar i facilitar el suport dels adults al moviment dels infants i joves i, d’aquesta manera, dotar-los de l’estructura i els mitjans necessaris per exercir lliurement l’escoltisme i el guiatge.

 

La seva desaparició prematura va fer que les persones que el van conèixer creguessin convenient donar continuïtat a la seva bona feina i, el 1968, van decidir constituir un Patronat que inicialment va portar el nom de Josep Sans i deu anys després -el 1978- es transformà en Fundació.