Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Història

 

 

Josep Sans i Coll (Barcelona, 1915 – 1968) va ser secretari de la Delegació Diocesana d’Escoltisme de Barcelona, i de MSC – Minyons Escoltes. Representant de l’Escoltisme català, va ser membre del Comitè de Coordinació de l’Escoltisme a Espanya i va assistir a la XX Conferència Mundial Escolta, a ciutat de Mèxic.

 

Conscient que els nois i noies necessitaven una estructura i uns mitjans per poder fer lliurement escoltisme i guiatge, va ser responsable de l’organització dels serveis de Secretaria, Relacions, Finançament… com una aportació específica que els adults poden fer al moviment dels infants i joves.

 

La seva desaparició prematura va fer que les persones que el van conèixer creguéssin convenient donar continuïtat a la seva bona feina.

 

Un grup d’amics seus van constituir, l’any 1968, un Patronat que inicialment va portar el nom de Josep Sans i deu anys després, al 1978, es transformà en Fundació.

 

Més informació sobre la història de l’escoltisme i el guiatge.