Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Òrgans de govern

Patronat

És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. 

 

 

Format per:

 

 • Laura Panicot Costa (Presidenta)
 • Gemma Vergés Foncillas (Vicepresidenta)
 • Jesús Ramon Ocampo Pérez (Secretari)
 • Joel Burch Viñals (Administrador)

 

Vocals:

 

 • Antoni Almirall i Martín
 • Laura Benseny Cases
 • Jordi Canet i Gonzalo
 • Ignasi Llobera Trias
 • Pau López i Vicente
 • Gerard Prados Aulet
 • Maria Vilàs Trias (membre nat)

 

 

Comissió Executiva

 

La comissió executiva fa el seguiment del dia a dia de la Fundació i duu a terme l’operativa bàsica, amb el suport de l’oficina tècnica. Està composta com a mínim per: president/a, secretari/a, administrador/a i vicepresident/a de la Fundació.

 

 

El/la comissari/a general de MEG forma part, com a membre nat, dels òrgans de govern de la Fundació. 

 

 

Tècnica de la Fundació Escoltes i Guies: Berta Carbonell Vinyet