Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Òrgans de govern

Patronat

És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. 

 

 

Format per:

 

 • Laura Panicot Costa (Presidenta)
 • Gemma Vergés Foncillas  (Vicepresidenta)
 • Jesús Ramon Ocampo Pérez (Secretari)
 • Joel Burch Viñals (Tresorer)

 

Vocals:

 

 • Jaume Bosch i Pugés
 • Bet Font i Montanyà
 • David Gómez Maurel
 • Ignasi Llobera Trias
 • Joan Millán i Serra
 • Joaquim Nadal i Farreras
 • Josep Pérez Franco
 • Gerard Prados Aulet
 • Joan Vidal de Ciurana
 • Maria Vilàs Trias

 

 

Comissió Executiva

 

La comissió executiva fa el seguiment del dia a dia de la Fundació i duu a terme l’operativa bàsica, amb el suport de l’oficina tècnica. Està composta com a mínim per: president/a, secretari/a, tresorer/a i vicepresident/a de la Fundació.

 

 

El/la comissari/a general de MEG forma part, com a membre nat, dels òrgans de govern de la Fundació. 

 

 

Tècnica de la Fundació Escoltes i Guies: Berta Carbonell Vinyet