Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Fes una donació

La Fundació Escoltes i Guies té com a missió donar suport a l’escoltisme i el guiatge a través de projectes educatius, socials i ambientals que fomenten una educació vivencial, activa, conscient i transformadora per infants, joves i adults. 

 

Treballem perquè la proposta educativa i de valors de l’escoltisme i el guiatge arribi a tota la societat i esdevingui un agent de transformació social.

 

Per fer avançar els projectes de la Fundació i impulsar l’escoltisme i el guiatge és imprescindible la complicitat de persones, entitats, institucions i empreses privades disposades a fer créixer la nostra proposta educativa i associativa a Catalunya. Dona’ns un cop de mà!

 

 

la teva solidaritat té avantatges

 

Si resideixes a Catalunya, per donacions de fins a 250 euros/any, només en pagues un 5%. És a dir: d’una aportació de 100 euros, a la pròxima declaració de la renda, te’n tornaran 95 euros.

 

 

Gràcies al teu donatiu, la fundació ajudarà a infants i joves d’arreu del país a fer escoltisme, proveint-los de serveis fonamentals com terrenys d’acampada, centres escoltes o material. A més, donaràs suport a l’activitat dels grups actius que permeten a la gent seguir fent escoltisme fins i tot després d’haver deixat de ser actius al Moviment.

També pots fer una donació per transferència al número de compte de la Fundació Escoltes i Guies: ES47 2100 2776 3102 0023 2312 

La teva col·laboració té deducció fiscal a la declaració de la renta. La Fundació Escoltes i Guies és una entitat sense ànim de lucre i els seus donants gaudeixen dels beneficis fiscals regulats al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. A més, forma part del cens d’entitats de foment de la llengua catalana  i això té una deducció extra (Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres)

Informació actualitzada amb les millores introduïdes per la reforma de la Llei del mecenatge, en vigor des del passat 1 de gener de 2024: 

 

Les persones físiques contribuents de l’IRPF tenen dret a deduir el 80% dels primers 250 euros de la donació. A partir de 250€ la desgravació és del 40% (i el 45% quan s’ha fet donació d’igual quantitat o superior durant 3 exercicis). Les persones jurídiques tenen dret a la deducció del 40% de la donació a la quota de l’Impost de Societats (i el 50% quan s’ha fet donació d’igual quantitat o superior durant 3 exercicis).

 

Les persones físiques residents a Catalunya tenen dret a la deducció del 15% de la donació a la quota autonòmica de l’IRPF, ja que des del 2023 la FEG forma part del cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

I recorda! També pots col·laborar amb la Fundació Escoltes i Guies