Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Nou hotel d’insectes a Can Palós

 

L’aula de Natura de Can Palós compta, des d’ara, amb un hotel d’insectes, gràcies a una donació de l’empresa Concep-t.

 

Aquest «hotel» té les portes obertes per als insectes i els aràcnids per ajudar-los a passar l’hivern, per fer la nidificació, o bé simplement per refugiar-se durant la nit o el dia, depenent dels seus hàbits. Els beneficis que aporta són:

 

  •  Augment de la biodiversitat: Entre els insectes que utilitzen l’hotel hi ha marietes, papallones, vespes, abelles, crisopes… i aràcnids com l’aranya i els àcars, però també s’hi poden allotjar rèptils, amfibis i fins i tot algun petit mamífer.
  • Control biològic de plagues: La majoria d’insectes que utilitzen aquest tipus de refugis són carnívors i s’alimenten d’insectes perjudicials per a l’home: mengen cotxinilles, el pugó, la mosca blanca… i així ens ajuden a acabar de manera natural amb les plagues.
  •  Pol·linització: Els fruits del 80% de les plantes que mengem, com els carbassons, les pomes o les ametlles, depenen d’insectes pol·linitzadors, que fecunden les flors. Abelles, vespes o papallones realitzen aquesta important tasca. Actualment patim un preocupant declivi dels pol·linitzadors causat per l’ús de plaguicides, per malalties o per disminució i alteració dels seus hàbitats.

 

L'”hotel” servirà per augmentar les possibilitats d’observació de fauna durant les activitats educatives que realitza l’Aula de Natura, i s’emmarca en un projecte global d’enriquiment ambiental de la finca, a partir d’elements que augmentin la biodiversitat i, per tant, també les opcions  d’observacions naturalístiques i el possible ventall d’activitats educatives.

 

Si aneu a Can Palós, podeu aprofitar per observar la fauna que s’hagi instal·lat en aquest nou “hotel”. Us demanem, però que no us hi recolzeu, i que respecteu la fauna: gaudiu observant-la!

 

Gràcies per tenir cura de l’hotel d’insectes!